دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

پستهای نیم سطریحالا ,چطور؟ ,چقدر ,داشتیم ,حالا چقدر ,داشتیم حالا ,حالا چطور؟
حالا ,چطور؟ ,چقدر ,داشتیم ,حالا چقدر ,داشتیم حالا ,حالا چطور؟
پستهای نیم سطری 4
دیانت یعنی دوری از گناه و انجام وظایف فردی و اجتماعی... بقیه هرچه هست خرافات است...
دین به معنی ادعیه ورساله وحسینیه وگنبدنیست به معنی پرهیزوانجام وظیفه وعمل صالح است.
هیچ فرقی ندارد که چه شخصی حاکم برچه کشوری باشد ، مهم انسانیت و لیاقت آن شخص است.
رقابت بین کشورهامانندمسابقه دوسرعت می باشد،ایستادی بندِکفشت راببندی،ده سال عقبی.
کسیکه وظیفه شناستروگناهانش کمترباشد،لایق بهشت است نه کسیکه مستحباتش بیشترباشد.
کشوری که ادعای حکومت اسلامی دارد ، یعنی درصدِ گناه وفسادش ازهمه ممالک کمتر است.
اگرمسئولان بلندپایه ی سیر، ذره ای تخلف بکنند، گرسنگان باید دریا دریا تخلف بکنند.
اگرما خداباوربودیم ، اعمالمان خلاف راه خدا نبود و دادگاه و زندان لازم نداشتیم
هشدار! در بعضی کشورها که ادعای دین هم ندارند درب دادگاه سالی یک بارهم بازنمی شود.
124000پیامبرو12امام آمدند ولی دنیاغرق فسادوگناه وتباهی است.اگرنمی آمدند،چطور؟ماچطور؟
چهل سال پیش چنددرصد سیگاری وقلیانی ومعتاد داشتیم؟ حالا چند در صد؟ 40 سال بعد چطور؟
40 سال قبل ، اقتصاد ما چه بود حالا چیست ، 40 سال بعد چطور؟
40 سال قبل چند میلیون اصله درخت داشتیم حالا چقدر ، 40 سال بعد چطور؟
40 سال قبل چند درصد نمازخوان داشتیم حالا چقدر ، 40 سال بعد چطور؟
40 سال قبل چقدرحرم و امامزاده و مسجد و حسینیه داشتیم حالا چقدر ، 40 سال بعد چطور؟
40 سال قبل چند تا کشور با ما دوست بودند حالا چقدر ، 40 سال بعد چطور؟
چهل سال قبل ابرقدرتها چقدرنیرو وادوات نظامی درخلیج فارس ومنطقه داشتند؟ حالا چطور؟
40 سال قبل چند نفر ایرانی خارج از ایران بودند ، حالا چطور؟
40 سال قبل ارزش یک واحد پول ایران چند صدم دلار بود؟ حالاچطور؟
با تشکر از شما "عباس عبدالهی"
حالا ,چطور؟ ,چقدر ,داشتیم ,حالا چقدر ,داشتیم حالا ,حالا چطور؟

پستهای نیم سطریمنبع : فرهنگ آپارتمانها و شهروندیپستهای نیم سطری
برچسب ها : حالا ,چطور؟ ,چقدر ,داشتیم ,حالا چقدر ,داشتیم حالا ,حالا چطور؟


مطالب مرتبط