دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نکته های ظریف 3گذشته ,کنیم ,آنان ,ائمه ,ممنوع ,گذشته فلان ,ربطی دارد
گذشته ,کنیم ,آنان ,ائمه ,ممنوع ,گذشته فلان ,ربطی دارد

 نکته های ظریف 3

فکر نکنید که دزدی وارتشا فقط در ادیان حرام و ممنوع است. بلکه در جهان ممنوع است

بعضی از مدیران و مسئولان بدانند ، حتی کفار هم دزدی و اختلاس را حرام و ممنوع می دانند

ای کسانی که نام فرزندان را نام ائمه می گذارید ولی راه خدا را فراموش می کنید ، بهوش!

خواندن وحفظ قرآن مهم نیست ، پرهیز از گناهان و انجام وظایف مهم است.

 هرکس به اندازه ذره ای بدی کند جزای آنرا می بیند وای به حال اختلاسگران و ناظرینِ آنان.

‏خدا بزرگ است یعنی در همه جا حاضر است ، خدا فقط در مکه و کربلا و نجف و مشهد نیست.

‏اگر میخواهیم روح انبیا وائمه را زیارت کنیم ، روح آنان در زیرسنگ قبورآنان مدفون نیست.

‏  دین برای درست زندگی کردن است ، برای جنگ و خونریزی و نفاق و جهل و فساد نیست.

‏دین اسلام بوسیله مسلمان نما هائی نابود می شود که در باطن دشمن اسلامند نه بوسیله کفار.

‏کسانی که به ظاهر سنگِ ائمه را بر سینه می زنند و اختلاس می کنند ، یزیدیان زمانند.

حتی اگر، یک کشورسکولارباشد ، نباید ، در آن فساد و منکرات و اعتیاد باشد.

بعضی ها فکر می کنند ، هرنوع گناهی بکنند ، همه پیامبران و ائمه ، شفاعتشان خواهند کرد.

کسانی که با تجاوزبه حقوق دیگران جهنمی می شوند ، پیامبران هم شفیع آنان نحواهند شد.

دین ، یعنی پرهیزازهمه گناهان وزشتی ها و بد اخلاقیها وانجام همه وظایف فردی و اجتماعی.

گیرم پدر تو بود فاضل ، از فضلِ پدر تو را چه حاصل؟؟؟

به ما چه ربطی دارد که در گذشته فلان شخص خوب یا بد بوده است ، ما چگونه هستیم؟

به ما چه ربطی دارد که در گذشته فلان فرد چه بوده و چه کرده است ، خود ما چه هستیم؟

گذشته چون انبانی از زباله است که بردوش خود حمل می کنیم ، از حال خود غافل نشویم.

وقتی وقت خود را در باره ی گذشته ، تلف می کنیم ، از حال خود غافل می شویم.

"از نظرات شخصی عباس عبدالهی"

گذشته ,کنیم ,آنان ,ائمه ,ممنوع ,گذشته فلان ,ربطی دارد

نکته های ظریف 3منبع : فرهنگ آپارتمانها و شهروندینکته های ظریف 3
برچسب ها : گذشته ,کنیم ,آنان ,ائمه ,ممنوع ,گذشته فلان ,ربطی دارد


مطالب مرتبط