دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

طوطی وار هاروایت ,امام ,حدیث ,براساس ,براساس کدام
روایت ,امام ,حدیث ,براساس ,براساس کدام
واقعا این چه منطقی است که تا یک نفر نظر خودش را می دهد از وی روایت و حدیث و منبع می خواهیم؟
مثلا اگر من بگویم این حدیث از امام رضا ع است شاید شما بگوئید امام رضا ع براساس کدام سند و حدیث و روایت این سخن را گفته است... و اگر امام رضا بگوید از جدم علی ع می باشد. شاید عده ای بگویند علی ع براساس کدام روایت و حدیث چنین سخنی گفته است... الی آخر... بنابراین این روش بعضی ها که از ما سند و مدرک و روایت و حدیث می خواهند ، آیا فکر نمی کنند این یعنی استبداد و دیکتاتوری فکری و این یعنی مخالفت با رویه ی نظریه پردازی و شکوفائی مغزهای جوانان؟ آیا چون مثلا ما شاعری مانند حافظ داشته ایم دیگر ما حق نداریم هزاران برابر ماهرتر و شاعرتر از حافظ باشیم؟ از طرفی ما که می گوئیم براساس روایت معتبر از امام رضا ع ، پس کجا چهار شاهد بالغ و عاقل و هوشیار که گواهی بدهد و اگر خدای نخواسته آن روایت دروغ باشد و اصلا از امام رضا نباشد ، چگونه امام رضا می تواند بیاید و از خودش دفاع کند؟ چرا ما باید بجای بکار اندازی مغز فریز شده خود همیشه به دنبال گذشته و تاریخ و داستان و روایت و حدیث باشیم ؟ پس مگر ما خودمان انسان نیستیم و عقل و خرد و منطق و ادراک نداریم؟... "عباس عبدالهی"
روایت ,امام ,حدیث ,براساس ,براساس کدام

طوطی وار هامنبع : فرهنگ آپارتمانها و شهروندیطوطی وار ها
برچسب ها : روایت ,امام ,حدیث ,براساس ,براساس کدام


مطالب مرتبط