دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

علم و آگاهیپرستی ,آگاهی ,کافر ,رسانه ,خالق ,کنندگان ,احتمال زیاد ,کافر متولد
پرستی ,آگاهی ,کافر ,رسانه ,خالق ,کنندگان ,احتمال زیاد ,کافر متولد

علم و آگاهی ...

آیا می دانید که افرادی که از رسانه های ماهواره ای و اینترنتیِ جهانی استفاده می کنند ، اطلاعات و آگاهی دینی و مذهبی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عمومیشان هزاران برابر افرادی است که این گونه رسانه ها و استفاده از آنها را غیر قانونی و غیر شرعی و حرام می دانند و از آنها استفاده نمی کنند ، می باشد؟

منظور از این پرسش این است که مثلا اگر ما در یک خانواده ی خداناباور یا همان کافر متولد شده بودیم یا اگر در یک محله و منطقه یا شهر و کشورِ خدا نا باور و کافر متولد شده بودیم ، به احتمال بسیار زیاد تا آخر عمر خود کافر و خداناباور باقی می ماندیم... ولی اگر از همان کودکی از طریق مطالعه و تحقیق و انواع رسانه های جهانی اطلاعات و آگاهی های خود را از یک واحد به میلیاردها واحد می رساندیم ، به احتمال زیاد خدا نا باور و کافر نبودیم و می توانستیم ، بفهمیم که بغیر از همین شیشه و پستانک و خوردن و خوابیدن و دستشوئی کردن ،  بی نهایت کهکشان یا همان کائنات با چه حجم و عظمتی وجود دارد و درک می نمودیم که این همه عظمت بدون سازنده و خالق و مدیر و مدبر و برنامه و علم و دانش هرگز ممکن نخواهد بود و به احتمال زیاد ، خداباور می شدیم و بی اختیار در برابر عظمت خالق سر تعظیم و سر سجده و بندگی فرود می آوردیم و دست از غیر خدا پرستی و بت پرستی و مرده پرستی و قبرپرستی و سنگ پرستی و ماده پرستی و شهوت پرستی و پول پرستی وخرافات و توهم برمی داشتیم و بجای اینکه از بندگان خدا کمک بخواهیم ، از خدا و عقل و منطق و اعضا و جوارح خود کمک می گرفتیم و در دل خود می گفتیم یا خدا ، یا رب ، یا الله ، یا خالق و هرگز نمی گفتیم یا کوروش و یا داریوش و یا فرعون و یا هیتلر ، یا فلان بنده ی بی جان و بی حرکتِ وناچیزِ خدا...

ولی چرا دراین عصرِ انفجار اطلاعات و رسانه ، هنوزهم عده ای از اقوام و طوایف و فِرَق و گروه و ملل و افراد مختلف ، یک عمر در جهل و نادانی و خرافات و توهم و تعصبات خشک و یک دندگی و لج و لجبازیِ خود دست و پا می زنند و هر کسی خود را عقل کلِ جهان می داند و هرکسی مرام و مسلک و فرهنگ و راه و روش و کار و زندگی و دین و مذهب خود را بهترینِ بهترین های جهان می داند؟ هرکسی برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و رفاه و پُست و مقام و امیال مادی خود و حتی برای رفتن به بهشت دیگری را بی رحمانه می کشد و تکبیر می گوید؟

چرا همه دزدان و غارتگران و ارتشا گران و قاچاقچیان و کلاهبرداران و ربا خواران و آدم کشان و زور گویان و ستمگران ، راه و روش خود را بهترین راه و روش می دانند و یک عمر به راه غلط خود ادامه می دهند؟ چرا همه ی مصرف کنندگان و وارد کنندگان و تولید کنندگان و فروشندگانِ سیگار و قلیان و صد ها نوع مواد مخدر و روانگردانِ وکالاهایِ مضر و کشنده و ویرانگر ، راه و روش خود را بهترین راه و روش می دانند و به آن هم افتخار می کنند؟  

با تشکر از همه ی شما فرهیختگان گرامی ، "عباس عبدالهی"

پرستی ,آگاهی ,کافر ,رسانه ,خالق ,کنندگان ,احتمال زیاد ,کافر متولد

علم و آگاهیمنبع : فرهنگ آپارتمانها و شهروندیعلم و آگاهی
برچسب ها : پرستی ,آگاهی ,کافر ,رسانه ,خالق ,کنندگان ,احتمال زیاد ,کافر متولد


مطالب مرتبط