دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نظام سلطه با چه ابزاری مانع پیشرفت مسلمانان می شود؟مسلمانان ,پیشرفت ,سلطه ,نظام ,پیشرفت مسلمانان ,مانع پیشرفت ,ابزاری مانع ,نظام سلطه ,مانع پیشرفت مسلمانان
مسلمانان ,پیشرفت ,سلطه ,نظام ,پیشرفت مسلمانان ,مانع پیشرفت ,ابزاری مانع ,نظام سلطه ,مانع پیشرفت مسلمانان
نظام سلطه با چه ابزاری مانع پیشرفت مسلمانان می شود؟
نظام جهانی سلطه ، بوسیله دین و مذهب ، یک ونیم میلیارد مسلمان را بجان هم انداخته و آنان را به داستانهای بیهوده و تکراری و روایات راست و دروغِ 1400 سال گذشته گرفتار نموده است ، تا مسلمانان را از پیشرفت و تمدن و دانش و فناوری و خودکفائی دور نماید و همه را به دخانیات و دود و دم و اعتیاد و بیماری و غم و اندوه و عزا و ماتم و افسردگی و غفلت واتلاف وقت و فقر و فلاکت و نامیدی بکشاند و هنگامی که ما سرگرم و گرفتار کارهای بیهوده و در خواب غفلت هستیم ، همه ثروتها و حقوق ما را به تاراج ببرد و حتی حق حیات و زندگی و اندیشه را از ما بگیرد؟
" با تشکر عباس عبدالهی"
مسلمانان ,پیشرفت ,سلطه ,نظام ,پیشرفت مسلمانان ,مانع پیشرفت ,ابزاری مانع ,نظام سلطه ,مانع پیشرفت مسلمانان

نظام سلطه با چه ابزاری مانع پیشرفت مسلمانان می شود؟منبع : فرهنگ آپارتمانها و شهروندینظام سلطه با چه ابزاری مانع پیشرفت مسلمانان می شود؟
برچسب ها : مسلمانان ,پیشرفت ,سلطه ,نظام ,پیشرفت مسلمانان ,مانع پیشرفت ,ابزاری مانع ,نظام سلطه ,مانع پیشرفت مسلمانان


مطالب مرتبط